άσκηση και καρκίνος καρκίνος

ΣΤΕΚΟΜΑΣΤΕ ΔΙΠΛΑ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΜΑΧΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ.

Η θεραπευτική επίδραση της άσκησης έναντι της ανάπτυξης και της εξέλιξης του καρκίνου έγκειται στην μοναδική και απαράμιλλη δυνατότητα της να επιφέρει ποικίλες φυσιολογικές προσαρμογές σε πολλά όργανα και συστήματα του οργανισμού, με σκοπό την αποκατάσταση και / ή την ενίσχυση της ομοιοστατικής ισορροπίας του σε κυτταρικό ,ιστικό και συστημικό επίπεδο.

Οι προσαρμογές αυτές επιτυγχάνονται μέσω ενός ολοκληρωμένου συντονισμού μεταξύ των πολλαπλών οργανικών συστημάτων και της αξιοσημείωτης βιολογικής αλληλεπίδρασης αυτών (Koewlyn,Quail etc al. 2017).

Το Αμερικανικό Κολλέγιο Αθλητιατρικής και η Αμερικανική Εταιρεία για τον καρκίνο συστήνουν την σωματική άσκηση ως στρατηγική παρέμβασης που θα βοηθήσει τους ασθενείς με καρκίνο να διαχειριστούν τα συμπτώματα της νόσου και να βελτιώσουν την σωματική λειτουργική ικανότητα και την ποιότητα ζωής τους, τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας τους (Bjorke Sweegers et al. 2019; Campbell, Winters-Stone et al.2019; Patel, Friedenreich et al. 2019; Schmitz, Campbell et al. 2019)

Πράγματι, επαρκή αποδεικτικά στοιχεία έχουν οδηγήσει στην γενική αποδοχή ότι η άσκηση αποτελεί μια εφαρμόσιμη στρατηγική για την ενίσχυση των σωματικών και ψυχοκοινωνικών ικανοτήτων των ασθενών με καρκίνο.

Η Αμερικανική Ογκολογική Εταιρεία ACS και το Αμερικανικό Κολλέγιο Αθλητιατρικής   ACSM προτείνουν την σωματική άσκηση ως συμπληρωματική θεραπεία και υποστηρικτική παρέμβαση τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά το πέρας της αντικαρκινικής θεραπείας, καθώς συμβάλλει σημαντικά στην διαχείριση των παρενεργειών που συνδέονται με την θεραπεία (Greenlee,DuPont-Reyes et al. 2017; Schmitz, Campbell et al 2019).

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις συστάσεις της ACS και του ACSM οι ασθενείς με καρκίνο θα πρέπει να πραγματοποιούν 150 λεπτά μέτριας έντασης ή 75 λεπτά υψηλής έντασης αερόβιας άσκησης την εβδομάδα. Επίσης, προτείνεται να συμμετέχουν σε προγράμματα που περιλαμβάνουν ασκήσεις αντιστάσεων για τις μεγάλες μυϊκές ομάδες του σώματος και ασκήσεις ευλυγισίας, τουλάχιστον δύο έως τρεις φορές την εβδομάδα (Campbell, Winters-Stone et al 2019; Runowicz, Leach et al. 2016; Stefani, Giorgio et al 2017).

Τα προγράμματα άσκησης που αφορούν την βελτίωση της αερόβιας ικανότητας είναι καθοριστικής σημασίας, καθώς έχει αναγνωριστεί η άμεση αρνητική σχέση μεταξύ της καρδιοαναπνευστικής αντοχής των ασθενών με καρκίνο και της θνησιμότητας από τη νόσο, δηλ., ότι οι ασθενείς με καλύτερη καρδιοαναπνευστική αντοχή διατρέχουν σημαντικά χαμηλότερο κίνδυνο πρώιμου θανάτου εξαιτίας του καρκίνου ή άλλων συννοσηροτήτων (Lakoski, Willis et al. 2015).

Επίσης, τα προγράμματα που περιλαμβάνουν ασκήσεις αντιστάσεων, οδηγούν σε αύξηση της μυϊκής δύναμης, διατήρηση της άλιπης σωματικής μάζας και μείωση του σωματικού λίπους σε ασθενείς με καρκίνο που υποβάλλεται σε θεραπεία πρώτης η δεύτερης γραμμής ( Cornette, Vincent, et al. 2016). 

Οι επιβιώσαντες από καρκίνο θα πρέπει να ακολουθούν προγράμματα με ασκήσεις αντιστάσεων, καθώς περιορίζουν σημαντικά τις παρενέργειες της θεραπείας που σχετίζονται με το μυοσκελετικό σύστημα (Cormie, Zopf et al. 2017;).

Επαρκή επιστημονικά δεδομένα έχουν αναδείξει ότι η τακτική σωματική δραστηριότητα ή συστηματική άσκηση μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην προοπτική πρόληψης και ελέγχου του καρκίνου. 

Πράγματι, η τακτική σωματική δραστηριότητα συνδέεται με μειωμένη πιθανότητα εμφάνισης της νόσου και, ενώ οι μηχανισμοί που διαμεσολαβούν τον ευεργετικό αυτό ρόλο της άσκησης μένει να διασαφηνιστούν, τα υπάρχοντα δεδομένα είναι ισχυρά και πειστικά, ιδιαίτερα όσων αφορά ορισμένους τύπους καρκίνου.

Επιπλέον, παρά την αποτελεσματικότητα των διαφόρων αντικαρκινικών θεραπειών πολλά από τα ακολουθούμενα θεραπευτικά σχήματα προκαλούν μία σειρά από επιβλαβή συμβάματα και παρενέργειες στον ασθενή, όπως κόπωση, άγχος, κατάθλιψη και υποβάθμιση της ποιότητας ζωής, τα οποία μέσω της άσκησης μπορούν να αμβλυνθούν.

Συμπερασματικά η σωματική άσκηση τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας βελτιώνει την λειτουργία πολλών συστημάτων του οργανισμού επιφέροντας ποικίλες ευεργετικές σωματικές και ψυχοκινητικές επιδράσεις στον ασθενή.

#elixir_boutique_studios  #exercise_is_medicine